Benyttelse af pladser og byrum

Afholdelse af ikke-kommercielle aktiviteter

Kulturelle arrangementer, der er målrettet offentligheden, skal ikke betale leje for benyttelse af pladser eller byrum til grundejerforeningen.

Hvis aktiviteten kræver strøm fra strømbrønden på Göteborg plads, skal der betales særskilt afgift baseret på reelt forbrug.

Der skal være udstedt en godkendelse fra grundejerforeningen inden arrangementet finder sted. Du får ansøgningsblanketten tilsendt fra sekretariatet på anmodning her

Der er en forventet behandlingstid på 2-4 uger.

Afholdelse af aktiviteter med et kommercielt sigte

Det er ikke tilladt at anvende grundejerforeningens arealer til salg af tjenesteydelser eller varer for aktører som ikke er medlem af grundejerforeningen.

Aktører, der i forvejen er medlem af grundejerforeningen, har lov til at stille sig uden for egen matrikel.

Uddeling af gratis produkter og reklamemateriale

Det er ikke tilladt at uddele gratisprodukter eller reklamemateriale på grundejerforeningens arealer.

Optagelser af spillefilm, reklamefilm, videoer mv.

Ønsker du at benytte grundejerforeningsarealer til optagelse af spillefilm, reklamefilm, videoer mv., skal, der betales en særskilt afgift til grundejerforeningen.

Afgiften for at benytte grundejerforenings arealer for én dag:
5000 kr.

Afholdelse af markeder

Det er muligt at afholde større markeder på bl.a. Göteborg plads.

Dagsafgiften for leje af pladsen er:
10.000 kr.

Hvis du i forvejen er medlem af grundejerforeningen, skal du ikke betale leje.