Benyttelse af pladser og byrum

Afholdelse af ikke-kommercielle aktiviteter

Kulturelle arrangementer, der er målrettet offentligheden, skal ikke betale leje for benyttelse af pladser eller byrum til grundejerforeningen.

Hvis aktiviteten kræver strøm fra strømbrønden på Göteborg plads, skal der betales særskilt afgift baseret på reelt forbrug.

Der skal være udstedt en godkendelse fra grundejerforeningen inden arrangementet finder sted. Du får ansøgningsblanketten tilsendt fra sekretariatet på anmodning her

Der er en forventet behandlingstid på 2-4 uger.

 

Afholdelse af aktiviteter med et kommercielt sigte

Ønsker du at benytte grundejerforenings arealer til salg af tjenesteydelser eller varer, skal du ansøge grundejerforeningen om tilladelse til salg på arealet. Hvis grundejerforeninger giver tilladelse skal der betales afgift til grundejerforeningen . Arealet kan benyttes når tilladelsen er givet og afgiften betalt. Du får ansøgningsblanketten tilsendt fra sekretariatet på anmodning her . Der er en forventet behandlingstid på 2-4 uger.  Aktører, der i forvejen er medlem af grundejerforeningen, skal ikke betale afgift.

En dagstilladelse koster:

Kaffeknallerter, små isvogne mv.
1000 kr.

Større biler/lastbiler

2000 kr.

Der tilbydes en rabatordning, hvis en aktør ønsker at indgå en aftale med grundejerforeningen om at benytte arealer flere gange inden for samme kalenderår.

Uddeling af gratis produkter og reklamemateriale

Det er ikke tilladt at uddele gratisprodukter eller reklamemateriale på grundejerforeningens arealer.

Optagelser af spillefilm, reklamefilm, videoer mv.

Ønsker du at benytte grundejerforeningsarealer til optagelse af spillefilm, reklamefilm, videoer mv., skal, der betales en særskilt afgift til grundejerforeningen.

Afgiften for at benytte grundejerforenings arealer for én dag:
5000 kr.

Afholdelse af markeder

Det er muligt at afholde større markeder på bl.a. Göteborg plads.

Dagsafgiften for leje af pladsen er:
10.000 kr.

 

Hvis du i forvejen er medlem af grundejerforeningen, skal du ikke betale leje.