Byrum og faciliteter

Göteborg Plads

Göteborg Plads er Århuskvarterets største aktivitetsplads med udsigt til Nordbassinet og forbindelse til Sandkaj Brygge og badezonen.

Pladsen er etableret med store pladsstøbte betonfliser og pladsstøbte betonelementer til leg og ophold, der illuderer sandbunker med reference til dengang, Sandkaj var oplag for sand.

Pladsen summer af aktivitet alle ugens dage, og størrelsen og faciliteterne giver ligeledes mulighed for afholdelse af mangfoldige kulturbegivenheder, lige fra markedsdage til større koncerter.

Faciliteter

Gøglerstik:

Mulighed for strømtilslutning via et centralt placeret gøglerstik. Gøglerstikket åbnes og lukkes af By & Havn i dagtimerne. Grundejerforeningen Århusgadekvarteret betaler for strømforbruget til ikke-kommercielle aktiviteter, såsom Kulturhavn Festival, mindre koncerter og Skt. Hans aften. Kommercielle aktører og entreprenører vil blive faktureret deres strømforbrug. Hvis man ønsker at anvende gøglerstikket på Göteborg Plads, skal man kontakte grundejerforeningssekretariatet Nordhavn minimum fire hverdage før gøglerstikket skal benyttes.

Scene:

Mulighed for opsætning af større installationer som fx en scene.

Legehavet

Legehavet er Århusgadekvarterets legeplads for mindre børn i alderen 1-10 år. Legehavets indretning er inspireret af det maritime havnemiljø og har elementer herfra i form af kraner og skibsdele, som inviterer til alsidig leg med masser af referencer til havnen. Legehavet er afgrænset, så også de mindste kan lege trygt.

Sandkaj Brygge

Promenaden langs Sandkaj Brygge er næsten en halv kilometer sydvendt egetræsbrygge, hvorfra man kan nyde udsigten til Nordbassinet og samtidig være tæt på Sandkajs caféliv og de badende ved badezonen Sandkaj.

Beplantningen understreger det havnære miljø og består af bl.a. salturt og engelsk græs. Her fornemmes, hvordan nærheden til vandet og til Øresund kan gå hånd i hånd med et aktivt byliv.

Lommeskoven

Lommeskoven er tæt beplantet af Paradisæbletræer, hvorunder der er siddeplinte, som indbyder til en pause under trækronerne.

Badezonen Sandkaj (KK)

Københavns Kommune etablerede i 2017 en badezone ved Sandkaj Brygge. Her kan beboere og besøgende hoppe i Nordbassinet og nyde nærheden til havet.

Badezoneanlægget drives og vedligeholdes af Københavns Kommune, som også løbende måler vandkvaliteten og sørger for, at man altid kan følge med via deres elektroniske flagsystem.

https://www.kk.dk/badevand

Tingstedet

Tingstedet er det første bytorv ved indgangen til Århusgadekvartet. Her bydes velkommen til kvarteret Nordhavns signaturskulptur, ”Nordhavnspilen”.

Skulpturen er udarbejdet af kunstneren Inge-Lise Koefod og kan opleves fra torvets siddeplinter blandt træer og grønne bede.

Skt. Petersborg Plads

Med Skt. Petersborg Plads får kvarteret sin første, større byhave. Det grønne åndehul får træer, buske og bede i varierende højde og drøjde, som indbyder til at tage ophold og nyde omgivelserne.

Derudover indrettes Skt. Petersborg Plads med et offentligt toilet.

Hamborg Plads

Hamborg Plads bliver endnu en attraktiv aktivitetsplads i Århusgadekvarteret og bliver et bytorv, der får mulighed for udeservering og ophold.

Her er – ligesom på Göteborg Plads – potentiale for at afholde forskellige typer kulturarrangementer omgivet af byliv fra bl.a. biografen i sammenhæng med Hamborg Plads.

Kultur og Byliv i Århusgadekvarteret

Kultur- og bylivsaktiviteter er en vigtig del af Århusgadekvarterets DNA, og årligt danner kvarteret ramme om forskellige aktiviteter i bestræbelsen for at understøtte et mangfoldigt byliv i Nordhavn.

Hidtil har fx disse arrangementer fundet sted: Kulturhavn, Skt. Hans fest, Bæredygtighedsmarked, Vintersolhvervsfest, Halloween, lysfestival mv.

Grundejerforeningssekretariatet bistår grundejerforeningen med at facilitere samarbejdet med kultur- og bylivsaktører. Grundejerforeningssekretariatet yder i nogle tilfælde økonomisk støtte til de aktiviteter, som er målrettet borgerne i Århusgadekvarteret.

Århusgadekvarteret ønsker i fremtiden at danne rammen om endnu flere aktiviteter, der kan medvirke til at skabe liv i bydelen både for de lokale og de mange besøgende, der hvert år kommer til Århusgadekvarteret for at opleve Københavns nyeste bydel.