Århusgadekvarteret nyt

Nye koste og mere sand til Legehavet

af GFS Nordhavn |4. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

På lokale beboeres opfordring besluttede bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret ved sidste bestyrelsesmøde at indkøbe nyt sand til at fylde i hullerne på legepladsen Legehavet. De mange legende børn og vejret gør dog, at sandet med tiden flyttes rundt på legepladsen. Derfor har bestyrelsen indkøbt koste til både store og små, som er til rådighed på legepladsen.

Bestyrelsen håber, at I beboere vil hjælpe med at passe godt på disse materialer, og at I har lyst til at gå en tur med kostene sammen med jeres børn og børnebørn, når I leger i Legehavet. God fornøjelse!

Nu kan vi hjælpe hinanden med at holde Århusgadekvarteret rent

af GFS Nordhavn |16. august 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Århusgadekvarteret får nye materialer til affaldsindsamlinger


Ved sidste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Århusgadekvarteret besluttede bestyrelsen, at den gerne vil støtte op om de lokale initiativer om affaldsindsamlinger. Der har tidligere været stor succes med at udlevere gribetænger til aktive beboere, der samler affald i området, og der er allerede 20 gribetænger i omløb. Grundejerforeningen har nu indkøbt yderligere 20 gribetænger, 20 sæt handsker og en masse ruller plastiksække, som beboerne i området kan låne til en gåtur i området.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Nærgenbrugsstationen Nordhavn, så disse nyindkøbte materialer til affaldsindsamlinger er tilgængelige for alle områdets beboere. Materialerne kan lånes og afleveres tilbage hos nærgenbrugsstationen inden for dens åbningstider:


Onsdag og fredag kl. 12:00 – 18:00

Søndag kl. 10:00 – 16:00


Hvis du ønsker at arrangere en større affaldsindsamling, opfordrer vi til, at du kontakter grundejerforeningssekretariatet på info@gfsnordhavn.dk, så kan vi hjælpe med at sprede budskabet.


Bestyrelsen i grundejerforeningen håber, at I beboere tager godt imod dette initiativ og har lyst til at hjælpe hinanden med at passe på materialerne og holde Århusgadekvarteret pænt og rent.

Århusgadekvarteret får nye skraldespande

af GFS Nordhavn |9. juli 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Århusgadekvarteret får nye skraldespande med større kapacitet og låg

 

Der har længe været udfordringer med de nuværende skraldespande, som både er for små, ikke har låg og ikke kan rumme pizzabakker. Det har resulteret i, at der ofte ligger affald og flyder rundt om i kvarteret, hvilket er til stor frustration for områdets beboere, men til glæde for områdets mange måger. Det er derfor blevet besluttet, at By & Havn udskifter de nuværende skraldespande med en ny model, der har større rumlighed, har låg og med mulighed for kildesortering. Kapaciteten af de permanente skraldespande fordobles, hvilket forhåbentlig afhjælper problemet med overfyldte skraldespande i Århusgadekvarteret.

 

Skraldespandende vil blive udskiftet i starten af efteråret.

Kom og mød din betjent – NY DATO

af GFS Nordhavn |29. april 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Kom og mød din lokale betjent den 13. juni

Kom og mød din lokale betjent

GFS Nordhavn og Politiet inviterer til et gå-hjem-møde, hvor du som beboer i Nordhavn kan møde to af dine lokale politibetjente. Der vil være mulighed for at høre mere om politiets arbejde i Nordhavn og blive klogere på, hvornår og hvordan du kontakter politiet.

Mødet afholdes torsdag den 13. juni kl. 17-18 i Havnekulturkontoret, Århusgade 126. Du kan tilmelde dig ved at skrive til os på: info@gfsnordhavn.dk

Vi glæder os til at se dig til ’Mød din betjent’ i Nordhavn.

Sommerberedskabet rulles ud

af GFS Nordhavn |24. april 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Sommerberedskabet i Århusgadekvateret er startet

 

Foråret er kommet og sommeren er på vej. Dette ses tydeligt i Århusgadekvarteret, hvor de varmere og længere dage tiltrækker mange mennesker, der ønsker at bruge områdets offentlige arealer. Vi er glade for, at både beboerne i Århusgadekvarteret og de mange besøgende har lyst til at nyde sommeren i området, men det sætter også højere krav til driften.

Derfor er områdets sommerberedskab startet. Sommerberedskabet indebærer flere skraldespande, især langs Sandkaj, der tømmes hyppigt for at kunne håndtere den større mængde affald i sommerperioden. Derudover vil der igen i år sættes midlertidige sæsontoiletter op ude på spidsen af Sandkaj bag de blå containere. Sæsontoiletterne kommer op den 1. maj. Det Flydende Foreningshus, som forventes at stå klar fra midt august, kommer også til at indeholde et offentligt toilet.

Hvis du har spørgsmål til sommerberedskabet eller Grundejerforeningens arealer, er du altid velkommen til at kontakte os via spørgefunktionen, som du finder her.

Midlertidig fodboldbane

af GFS Nordhavn |8. marts 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Midlertidig fodboldbane på vej til Århusgadekvarteret 

 

Vinteren er officielt slut, og foråret er kommet. Det indbyder til udendørs aktiviteter, og boldspil med naboerne kan snart være en af dem.

Som annonceret i Nordhavn Avis, arbejder Kultur Ø, Nordhavn IF og FC Nordhavn på at etablere en midlertidig fodboldbane på det tomme byggefelt (1.27), ved siden af Kronløbshuset.

Byggefeltet er udlånt af By & Havn, frem til det kommende byggeri påbegyndes i slutningen af maj. 

Du kan læse mere om Nordhavns fodboldklub FC Nordhavn på klubbens hjemmeside www.fcnordhavn.dk, og eventuelle spørgsmål til fodboldbanen kan rettes til kontakt@fcnordhavn.dk eller til Henrik Schiermacher på tlf. 40 53 88 42.