Århusgadekvarteret nyt

Dyppezone til vinterbadere

af GFS Nordhavn |17. december 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

I morgen, fredag d.18.12, får Nordhavn sin helt egen dyppezone til brug for de, der ynder at tage sig et koldt gys. Dyppezonen er udviklet af designfirmaet Fokstrot og finansieret af Københavns kommune. Dyppezonen vil blive placeret ved Sandkaj brygge frem til slutningen af april, og vil i perioden blive driftet og vedligeholdt af kommunen.

Billedet her er fra 2019

Lys i vintermørket

af GFS Nordhavn |4. november 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Fra november kan beboere og besøgende i Århusgadekvarteret igen nyde vinterbelysningen i kvarteret. Bestyrelsen har i år besluttet at fokusere vinterbelysningen i de centrale gade Århusgade og Helsinkigade, hvor Københavns Kommune har givet tilladelse til at belysningen hænges op i gadernes træer.

Vinterbelysningen bliver vinteren over, og tages ned til februar når vi går lysere måneder i møde.

Nyt fra bestyrelsen i Århusgadekvarteret

af GFS Nordhavn |18. september 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Bestyrelsen har udarbejdet infobrev No3 til beboere og erhvervsdrivende i Århusgadekvarteret.https://gfsnordhavn.dk/wp-content/uploads/2019/12/Brev-til-beboere-og-erhvervsdrivende-i-AaGK-info-nr.-3.pdf

Brev til beboere og erhvervsdrivende i Århusgadekvarteret

af GFS Nordhavn |1. juli 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret har udarbejdet et brev, der fortæller om håndteringen af de udfordringer, der på det seneste har præget kvarteret.

https://gfsnordhavn.dk/wp-content/uploads/2019/12/Brev-til-beboere-og-erhvervsdrivende-i-Århusgadekvarteret.pdf

Skt. Hans heksen er allerede fløjet til Bloksbjerg

af GFS Nordhavn |22. juni 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Arrangørerne bag det årlige Skt. Hans arrangementet i Nordhavn har desværre besluttet at aflyse dette års fest. Aflysningen skyldes den nuværende COVID-19 situation, og de begrænsninger den medfører.

Arrangørerne satser på at komme stærkt tilbage næste år med både bål, musik og båltale.

Lad os hjælpe hinanden med at passe på kvarteret

af GFS Nordhavn |24. april 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

I lyset af den nuværende COVID-19 situation og i samråd med Københavns Kommune og Politiet har By & Havn besluttet, at det desværre ikke vil være forsvarligt at opsætte midlertidige toiletter ved Murmanskgade, som ellers var planen d.1.maj. Det vurderes ikke at være sikkert at opstille midlertidige toiletter, da de vil fungerer som smittefælder for COVID-19. Også Københavns Kommune har af samme grund lukket hovedparten af de offentlige toiletter i byen.

Så snart situationen ændrer sig, og offentlige myndigheder, herunder Københavns kommune, giver grønt lys for åbning af offentlige toiletter, vil de naturligvis blive sat op.

I kan læse mere om kommunens restriktioner på deres hjemmeside https://www.kk.dk/drift-af-byen-coronainfo

Mangel på offentlige toiletter i kvarteret vil formentlig afstedkomme en række andre udfordringer, herunder urinering i bede, baggårde mv. Ejerforeninger opfordres derfor til, at opsætte forbudt skilte på deres bygninger og ved baggårde. Samt pænt fortæller gæsterne, at de opfordres til korterevarende besøg i området.

Tømning af skraldespande i Århusgadekvarteret

af GFS Nordhavn |31. marts 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

En kombinationen af solskin og mange beboere og besøgendes trang til at være udendørs har betydet, at der har været fyldte skraldespande særligt i weekenden langs Sandkaj Brygge. Grundejerforeningen i Århusgadekvarteret har derfor aftalt med driftsmedarbejderne i By & Havn, at de fortsætter med at tømme skraldespande fem gange ugeligt, trods den nuværende situation.  

By & Havn følger myndighedernes anvisninger i forbindelse med COVID-19 situationen. Derfor er en stor del af medarbejderne sendt hjem, men der opretholdes et nødberedskab. Vi henstiller derfor til, at vi alle hjælper hinanden i denne tid. Vi beder derfor om, at alle tager ansvar og smider skrald i de spande, hvor der er plads. Driftsmedarbejderne har nemlig kunne konstatere, at langt fra alle skraldespande har været fyldte.

Som noget nyt er der blevet indkøbt en ny stor skraldespandsmodel til kvarteret, som på sigt skal erstatte de små runde modeller. Den nye model bidrager til en øget kapacitet, mulighed for at der kan kildesorteres, den har indbygget askebæger og den kan modtage pizzabakker, uden den stopper til.  I første omgang er der blevet placeret fire på Göteborg Plads, fire ved Gittervej, en på Sandkaj og en ved Legehavet. Bestyrelsen vil i samarbejde med By & Havn evaluere brugen af den nye model og planlægge fremtidige placeringer. Tag godt i mod den.

Ny bestyrelse i GF Århusgadekvarteret

af GFS Nordhavn |28. februar 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

På generalforsamlingen i GF Århusgadekvarteret onsdag d.26.2.20, blev der valgt en ny bestyrelse til at varetage grundejerforeningens forpligtigelser.

Bestyrelsen består af:

Helle Hönig (Formand) – GF frikvarteret

Lis Lyngbjerg (Næstformand) – Sandkaj No1

Mads Birkedahl Dehlbæk – Nordhavn P/S

Brian Petersen – E/F Habour Park

Niels Heidtmann – PFA

Ove Dahl Kristensen – E/F Frihavnstårnet

Elisabeth Lihn Wolff – By & Havn

Suppleanter

Emil Hahn Pedersen – E/F Kronløbshuset

Thomas Sondrup – E/F The Silo

Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at takke to afgående bestyrelsesmedlemmer Charlotte Danielsen og Thomas Anfinn Joensen for deres store engagement i bestyrelsen gennem de sidste mange år.

Grundejerforeningen vil gerne bidrage til indkøb af tønder, slik, sjov og spas til et fastelavnarrangement

af GFS Nordhavn |21. januar 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Har du lyst til at arrangere et fastelavnarrangement for områdets børn, så vil grundejerforeningen i Århusgadekvarteret gerne give økonomisk støtte til indkøb af tønder, slik, underholdning mm. Grundejerforeningen har øremærket 5.000 kr. til en fastelavnsfest i kvarteret, men mangler nogle ildsjæle, der gider stå for planlægning og afviklingen.

Grundejerforeningssekretariatet kan kontaktes for nærmere information info@gfsnordhavn.dk.

Vil du arrangere fastelavn i Århusgadekvarteret?

af GFS Nordhavn |3. december 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret er rigtig glad for alle de gode ideer og initiativer, som I beboere har. For nylig var der et rigtig vellykket Halloween-arrangement i Århusgadekvarteret, som var arrangeret af lokale beboere og støttet økonomisk af grundejerforeningen. Grundejerforeningen vil gerne blive ved med at støtte sådanne initiativer i området, så hvis du har lyst til at arrangere fastelavn eller en anden aktivitet for områdets beboere, opfordrer vi dig til at søge støtte hos grundejerforeningen. Grundejerforeningen kan både hjælpe med økonomisk støtte og med at promovere arrangementer gennem grundejerforeningssekretariatet. Du er altid velkommen til at skrive til GFS Nordhavn på: info@gfsnordhavn.dk.

Derudover opfordrer vi dig til at tilmelde dig GFS Nordhavns nyhedsbrev, hvor vi løbende skriver om aktiviteter i Århusgadekvarteret og nyt fra grundejerforeningens bestyrelse. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.