Århusgadekvarteret nyt

Vil du arrangere fastelavn i Århusgadekvarteret?

af GFS Nordhavn |3. december 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret er rigtig glad for alle de gode ideer og initiativer, som I beboere har. For nylig var der et rigtig vellykket Halloween-arrangement i Århusgadekvarteret, som var arrangeret af lokale beboere og støttet økonomisk af grundejerforeningen. Grundejerforeningen vil gerne blive ved med at støtte sådanne initiativer i området, så hvis du har lyst til at arrangere fastelavn eller en anden aktivitet for områdets beboere, opfordrer vi dig til at søge støtte hos grundejerforeningen. Grundejerforeningen kan både hjælpe med økonomisk støtte og med at promovere arrangementer gennem grundejerforeningssekretariatet. Du er altid velkommen til at skrive til GFS Nordhavn på: info@gfsnordhavn.dk.

Derudover opfordrer vi dig til at tilmelde dig GFS Nordhavns nyhedsbrev, hvor vi løbende skriver om aktiviteter i Århusgadekvarteret og nyt fra grundejerforeningens bestyrelse. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Grundejerforeningen har ændret placeringen af fire Københavnerbænke

af GFS Nordhavn |29. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Som den opmærksomme borger måske har bemærket, er nogle af de nye Københavnerbænke blevet rykket. I september besluttede bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret, at enkelte af de nye Københavnerbænkene i området var placeret uhensigtsmæssigt og derfor skulle replaceres. Nedenfor kan du orientere dig om, hvor de fire Københavnerbænke er blevet rykket til:

  • Københavnerbænken ved STAY Seaport: bænken er blevet nedtaget, fordi den var for lang i forhold til bedet. Bænken bliver udskiftet med en kortere version.
  • Københavnerbænken foran Bar Uno: bænken er flyttet, fordi den stod på et skævt stykke af Sandkaj. Bænken er rykket hen på Göteborg Plads.
  • Københavnerbænken ved Legehavet (Bilbaogade og Antwerpengade): bænken er flyttet, da den var placeret bag legepladsens siddeplinte. Bænken er rykket ind på Legehavet.
  • Københavnerbænken ved Tingstedet: bænken står stadig ved Tingstedet, men den står nu mere hensigtsmæssigt i forhold til kunstværket Nordpilen.

Århusgadekvarteret lyser op i vintermånederne

af GFS Nordhavn |24. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret vil gerne videreføre den gode tradition med vinterbelysning i Århusgadekvarteret. I år kommer der til at være belysning i træerne langs Sandkaj og i lommeskoven ved Antwerpengade. Træerne tændes i slutningen af november. Hvis I beboere er interesserede i at stå for et mindre arrangement i forbindelse med tændingen af vinterbelysningen, er i velkomne til at skrive til grundejerforeningssekretariatet på: info@gfsnordhavn.dk.

150 gratis lyskæder til Århusgadekvarterets beboere:

Sidste år indkøbte GF Århusgadekvarteret 100 lyskæder, som blev givet gratis til områdets beboere. På grund af den store efterspørgsel og den hygge, som lyskæderne skabte på områdets altaner, har bestyrelsen valgt at indkøbe yderligere 150 lyskæder i år. Igen kan I beboere i Århusgadekvarteret hente en gratis lyskæde, som I kan hænge på jeres altan. Lyskæderne kan afhentes i By & Havns udstilling Himmel & hav! i The Silo på følgende dage:

Lørdag den 26. oktober: kl. 10:00 – 18:00

Tirsdag den 5. november: kl. 16:00 – 18:00

Tirsdag den 12. november: kl. 16:00 – 18:00

Lørdag den 30. november: kl. 10:00 – 18:00

For at få udleveret en lyskæde, skal I bare møde op og notere jeres navn og adresse. Det vil være først-til-mølle-princip, så hold øje med facebooksiden GFS Nordhavn, hvor vi skriver ud, hvis der kommer flere afhentningsdage og når alle lyskæderne er hentet. Vi opfordrer til, at jer beboere, der hentede en lyskæde sidste år, lader dem, der ikke nåede at få en lyskæde sidste år komme først. På den måde kan vi få så mange pyntede altaner som muligt. Vi glæder os til at se jeres flotte altaner og skabe den hyggelige vinterstemning i Århusgadekvarteret sammen med jer beboere.

Nye koste og mere sand til Legehavet

af GFS Nordhavn |4. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

På lokale beboeres opfordring besluttede bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret ved sidste bestyrelsesmøde at indkøbe nyt sand til at fylde i hullerne på legepladsen Legehavet. De mange legende børn og vejret gør dog, at sandet med tiden flyttes rundt på legepladsen. Derfor har bestyrelsen indkøbt koste til både store og små, som er til rådighed på legepladsen.

Bestyrelsen håber, at I beboere vil hjælpe med at passe godt på disse materialer, og at I har lyst til at gå en tur med kostene sammen med jeres børn og børnebørn, når I leger i Legehavet. God fornøjelse!

Nu kan vi hjælpe hinanden med at holde Århusgadekvarteret rent

af GFS Nordhavn |16. august 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Århusgadekvarteret får nye materialer til affaldsindsamlinger


Ved sidste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Århusgadekvarteret besluttede bestyrelsen, at den gerne vil støtte op om de lokale initiativer om affaldsindsamlinger. Der har tidligere været stor succes med at udlevere gribetænger til aktive beboere, der samler affald i området, og der er allerede 20 gribetænger i omløb. Grundejerforeningen har nu indkøbt yderligere 20 gribetænger, 20 sæt handsker og en masse ruller plastiksække, som beboerne i området kan låne til en gåtur i området.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Nærgenbrugsstationen Nordhavn, så disse nyindkøbte materialer til affaldsindsamlinger er tilgængelige for alle områdets beboere. Materialerne kan lånes og afleveres tilbage hos nærgenbrugsstationen inden for dens åbningstider:


Onsdag og fredag kl. 12:00 – 18:00

Søndag kl. 10:00 – 16:00


Hvis du ønsker at arrangere en større affaldsindsamling, opfordrer vi til, at du kontakter grundejerforeningssekretariatet på info@gfsnordhavn.dk, så kan vi hjælpe med at sprede budskabet.


Bestyrelsen i grundejerforeningen håber, at I beboere tager godt imod dette initiativ og har lyst til at hjælpe hinanden med at passe på materialerne og holde Århusgadekvarteret pænt og rent.

Århusgadekvarteret får nye skraldespande

af GFS Nordhavn |9. juli 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Århusgadekvarteret får nye skraldespande med større kapacitet og låg

 

Der har længe været udfordringer med de nuværende skraldespande, som både er for små, ikke har låg og ikke kan rumme pizzabakker. Det har resulteret i, at der ofte ligger affald og flyder rundt om i kvarteret, hvilket er til stor frustration for områdets beboere, men til glæde for områdets mange måger. Det er derfor blevet besluttet, at By & Havn udskifter de nuværende skraldespande med en ny model, der har større rumlighed, har låg og med mulighed for kildesortering. Kapaciteten af de permanente skraldespande fordobles, hvilket forhåbentlig afhjælper problemet med overfyldte skraldespande i Århusgadekvarteret.

 

Skraldespandende vil blive udskiftet i starten af efteråret.

Kom og mød din betjent – NY DATO

af GFS Nordhavn |29. april 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Kom og mød din lokale betjent den 13. juni

Kom og mød din lokale betjent

GFS Nordhavn og Politiet inviterer til et gå-hjem-møde, hvor du som beboer i Nordhavn kan møde to af dine lokale politibetjente. Der vil være mulighed for at høre mere om politiets arbejde i Nordhavn og blive klogere på, hvornår og hvordan du kontakter politiet.

Mødet afholdes torsdag den 13. juni kl. 17-18 i Havnekulturkontoret, Århusgade 126. Du kan tilmelde dig ved at skrive til os på: info@gfsnordhavn.dk

Vi glæder os til at se dig til ’Mød din betjent’ i Nordhavn.

Sommerberedskabet rulles ud

af GFS Nordhavn |24. april 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Sommerberedskabet i Århusgadekvateret er startet

 

Foråret er kommet og sommeren er på vej. Dette ses tydeligt i Århusgadekvarteret, hvor de varmere og længere dage tiltrækker mange mennesker, der ønsker at bruge områdets offentlige arealer. Vi er glade for, at både beboerne i Århusgadekvarteret og de mange besøgende har lyst til at nyde sommeren i området, men det sætter også højere krav til driften.

Derfor er områdets sommerberedskab startet. Sommerberedskabet indebærer flere skraldespande, især langs Sandkaj, der tømmes hyppigt for at kunne håndtere den større mængde affald i sommerperioden. Derudover vil der igen i år sættes midlertidige sæsontoiletter op ude på spidsen af Sandkaj bag de blå containere. Sæsontoiletterne kommer op den 1. maj. Det Flydende Foreningshus, som forventes at stå klar fra midt august, kommer også til at indeholde et offentligt toilet.

Hvis du har spørgsmål til sommerberedskabet eller Grundejerforeningens arealer, er du altid velkommen til at kontakte os via spørgefunktionen, som du finder her.

Midlertidig fodboldbane

af GFS Nordhavn |8. marts 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Midlertidig fodboldbane på vej til Århusgadekvarteret 

 

Vinteren er officielt slut, og foråret er kommet. Det indbyder til udendørs aktiviteter, og boldspil med naboerne kan snart være en af dem.

Som annonceret i Nordhavn Avis, arbejder Kultur Ø, Nordhavn IF og FC Nordhavn på at etablere en midlertidig fodboldbane på det tomme byggefelt (1.27), ved siden af Kronløbshuset.

Byggefeltet er udlånt af By & Havn, frem til det kommende byggeri påbegyndes i slutningen af maj. 

Du kan læse mere om Nordhavns fodboldklub FC Nordhavn på klubbens hjemmeside www.fcnordhavn.dk, og eventuelle spørgsmål til fodboldbanen kan rettes til kontakt@fcnordhavn.dk eller til Henrik Schiermacher på tlf. 40 53 88 42.