Nordhavn nyt

Driften i Nordhavn fortsætter som normalt

af GFS Nordhavn |16. marts 2020 |0 Kommentar(er) | Generelt, Nordhavn nyt

Den daglige drift i Nordhavn forventes ikke at blive påvirket af de nuværende omstændigheder afledt af Covid-19 virus.

GFS arbejder ligeledes som normalt og kan kontaktes via kontaktformularen under “Kontakt”.

Nordhavn har fået nyt reparationsværksted

af GFS Nordhavn |5. marts 2020 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Onsdag d. 4. marts åbnede Nordhavns nye værksted, hvor beboere og besøgende kan komme og reparere møbler, cykler eller andre ødelagte sager. Reparationsværkstedet er en del af Nordhavn Nærgenbrugsstation, og drives af Københavns Kommune.

Som en del af initiativet afholdes fire gratis cykelreparationworkshops i løbet af foråret. Læs meget mere her, hvor du også kan finde Nærgenbrugsstationens åbningstider.

Kender du politibetjenten Jonas?

af GFS Nordhavn |20. juni 2019 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Politiet kom med gode råd til gå-hjem-møde

 

Den 13. juni afholdte grundejerforeningssekretariatet Nordhavn og grundejerforeningen Århusgadekvarteret et gå-hjem-møde med nærpolitiet Nordøst for Nordhavns beboere.

På mødet havde beboerne mulighed for at stille spørgsmål til Jonas og Jonas fra nærpolitiet om deres indsats og tilstedeværelse i Århusgadekvarteret og på Marmormolen, og hvilke muligheder man som beboer har for at komme i kontakt med politiet.

Nordhavn et populært sted, især når vejret er godt, og politiet er bevidste om, at det kan give udfordringer i forhold til støj, badning og kriminalitet. Politiet patruljerer området regelmæssigt, både på land og vand, men da de også har mange andre opgaver, har de ikke mulighed for at være til stede i Nordhavn hele tiden.

Høj musik, råben fra unge mennesker og ulovlig badning kan virke forstyrrende og generende for områdets beboere og øvrige gæster. Politiet opfordrer beboerne til at indgå i en konstruktiv dialog med de besøgende for at gøre dem opmærksom på det gældende ordensreglementet for området og opfordre til at passe godt på området og tage hensyn til hinanden.

 

Hvis man som beboer oplever noget, man vurderer kræver en politimæssig indsats, så er der forskellige muligheder for at komme i kontakt med politiet.

 

Kontaktmuligheder til politiet:

  • Kontakt Jonas eller Martin fra nærpolitiet Nordøst på dinbetjent.dk eller mobilnummer: 30536315. Hvis Jonas eller Martin ikke svarer så læg en besked, og de ringer tilbage.
  • Tip Politiet: Her kan du som borger indsende billeder og beskeder til politiet, hvis man observerer noget, man mener er ulovligt. Man får ikke direkte svar, men tjenesten er døgnbemandet, så der er altid en politibetjent, der modtager beskeden. Du kan finde Tip Politiet i politiets App eller på politiets hjemmeside: https://politi.dk/anmeld/tip-politiet.
  • Bestil en Betjent: Her kan du blandt andet bestille en politibetjent til at lave færdselskontrol ved et bestemt vejkryds. Bestil en Betjent finder du her: https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent.
  • Ring 114: Hvis du har spørgsmål, anmeldelser eller tips til politiet.
  • Ring 112: Hvis en akut situation opstår, som kræver øjeblikkelig assistance

Generalforsamling 2019 afholdt

af GFS Nordhavn |8. marts 2019 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret har afholdt generalforsamling

 

Tirsdag d. 26-02-2019 afholdt bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret generalforsamling i Havnekulturkontorets lokaler. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlagt, årsrapporten godkendt og fordelingsnøglen fastsat for det kommende regnskabsår. Derudover blev forskellige andre emner drøftet, og en ny bestyrelse valgt. 

Efter en god generalforsamling med et fint fremmøde, har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig, og er klar til at tage fat på det kommende års bestyrelsesarbejde. 

 

Bestyrelsen består af:

Nicolai Irminger Axholm, By & Havn, formand

Helle Hönig, G/F Frikvarteret, næstformand

Elisabeth Wolff, By & Havn 

Mads Birkedahl Dehlbæk, Nordhavn P/S 

Brian Petersen, E/F Harbourpark

Thomas Anfinn Joensen, Portland Towers P/S

Charlotte Danielsen, E/F Kronløbshuset

Allen Jellas Skåning, E/F Frihavnstårnet, suppleant

Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj nr. 1., suppleant 

 

sport og aktiviteter nordhavn

Velkommen til GFS’ hjemmeside

af GFS Nordhavn |13. februar 2019 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Velkommen til grundejerforeningssekretariatet Nordhavns nye hjemmeside. På denne side, og i daglig tale er grundejerforeningssekretariatet forkortet GFS, for nemhedens skyld.

Hjemmesiden har til formål  dels at formidle GFS’ arbejde og nyt fra Nordhavn, og dels at invitere jer beboere i Nordhavn til at deltage i udviklingen og aktiveringen af området.

 

GFS’ primære opgaver er at understøtte en god og stabil drift af grundejerforeningernes områder og bidrage til en spændende udvikling af livet i områderne. Derfor har vi brug for alle de input, vi kan få – både hvad angår den daglige drift og ideer til nye kultur- og bylivsprojekter.

 

Vi opfordrer derfor jer beboere til at benytte jer af muligheden for at sætte præg på  området og vi håber, at høre fra jer. I er også meget velkommen til at stille spørgsmål til sekretariatet.  GFS kan kontaktes her

 

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan sekretariatet arbejder og er organiseret, kan du læse om opbygningen her. Her kan du også finde eksempler på, hvilken type opgaver GFS varetager, og hvem der sidder i sekretariatet.

 

Har du forslag til nyttige elementer på hjemmesiden eller feedback på, hvordan siden fungerer, er du meget velkommen til at sende os dine input.