GFS Nordhavn bistår grundejerforeningerne med følgende opgaver

GFS Nordhavn er oprettet med det formål at bistå grundejerforeningerne i Nordhavn med forskellige administrative, kommunikative og driftsmæssige opgaver. Den enkelte grundejerforening skal indgå en seperat aftale med sekretariatet om, hvilke opgaver de gerne vil have bistand til.
Eksempler på opgaver kan være:

 

Administration og bestyrelsesbetjening: Administrativ betjening af grundejerforeningens medlemmer ved bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, projektledelse og løbende dialog.

 

Drift, vedligeholdelse og udvikling af arealer: Håndtering af drift- og vedligeholdelsesopgaver af foreningernes arealer. Sparring om videreudvikling af eksisterende arealer.

 

Kommunikation og brugerdialog: Diverse kommunikationsopgaver, herunder udarbejdelse af fx nyhedsbreve, kommunikation om kulturelle aktiviteter, udviklingsprojekter, koordinering og besvarelse af henvendelser om Nordhavn mv.

 

Koordinering af bylivs- og netværksskabende aktiviteter: Koordinering af kultur- og beboerarrangementer, workshops, facilitering af aktiviteter på foreningens arealer, kvalificering af samarbejdspartnerskaber mv.

 

Hvad kan du som beboer i Nordhavn bruge GFS Nordhavn til?
Foruden de administrative og driftsmæssige opgaver er formålet med GFS Nordhavn at hjælpe og bistå beboerne i Nordhavn. Du er dermed altid velkommen til at kontakte GFS Nordhavn, hvis du har spørgsmål til området. Derudover ønsker GFS Nordhavn at støtte det voksende beboerdrevne kultur- og foreningsliv i Nordhavn. Hvis du gerne vil afholde et arrangement, starte et nyt udvalg eller noget tredje, men ikke ved hvordan du skal gribe det an, er du altid velkommen til at tage kontakt til GFS Nordhavn. Sekretariatet kan hjælpe med at sætte dig i kontakt med andre ejerforeninger eller grundejerforeningen Århusgadekvarterets bestyrelse, indhente de nødvendige tilladelser, skabe opmærksomhed omkring dit initiativ gennem vores platforme mv. Du finder vores kontaktformular her.

 

GFS Nordhavn og grundejerforeningerne har ikke noget at gøre med udlejning og salg af boliger i Nordhavn. GFS Nordhavn står udelukkende for udvikling og drift af grundejernes fælles arealer veje, pladser, brygger samt byrumsinventar som kunstværker, belysning, legepladser, beplantning og belægning.

Ønsker du information om leje eller køb af bolig, skal du kontakte de relevante boligselskaber samt andels- eller ejerforeninger, som du finder i By & Havns oversigt her.