Grundejerforeningen Århusgadekvarteret

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret består af 18 ejerforeninger. Ejerforeningerne råder tilsammen over en række fælles opholdspladser og arealer, som grundejerforeningen administrerer og vedligeholder. Grundejerforeningen er repræsenteret ved en bestyrelse, som er blevet valgt for en fire årige periode. Der afholdes generalforsamling i grundejerforeningen én gang årligt.

Grundejerforeningen varetager ejerforeningernes fælles interesser og har til opgave at sørge for et godt og givtigt samarbejde mellem ejerforeningerne. Grundejerforeningen administrerer økonomiske forhold og sørger for drift, vedligeholdelse samt at føre tilsyn med kvarterets fælles arealer, herunder affaldshåndtering, vedligeholdelse af byrumsinventer, planter og træer, saltning og snerydning.

Derudover sørger grundejerforeningen for opsætning af vinterbelysning i kvarteret og tager fx stilling til hvilke større kulturelle tiltag der skal finde sted i kvarteret.

Grundejerforeningens ansvar og organisering

Århusgadekvarterets arealer ejes af alle grundejerforeningerne i kvarteret på nær Helsinkigade og Århusgade, som ejes af Københavns Kommune. Arealerne projekteres og anlægges af By & Havn, hvorefter de overdrages til grundejerforeningen, som står for drift, vedligeholdelse og videre udvikling af dem.

Århusgadekvarteret er en særlig konstruktion, som adskiller sig fra resten af Københavns Kommune. I andre af byens kvarterer udvikles og drives kommunens arealer nemlig af kommunen selv, mens Århusgadekvarterets færdige arealer drives og udvikles af bydelens grundejerforening.

Det er altså grundejerforeningen i Århusgadekvarteret, repræsenteret ved grundejerforeningernes bestyrelser, som har ansvaret for drift og videreudvikling af arealer i bydelen.

Det giver en række fordele:

 • Grundejerforeningen kan selv beslutte, hvem de ønsker, skal der skal forestå drifts- og vedligeholdelsesopgaver i kvarteret og hvor højt niveauet skal være.
 • Grundejerforeningen kan beslutte, hvilke kultur- og bylivsaktiviteter de ønsker skal finde sted i kvarteret.
 • Grundejere, beboere og erhvervsdrivende kan selv præge bydelens udvikling – f.eks. gennem beboerworkshops og deltagelse i grundejerforeningernes årlige generalforsamlinger.

Århusgadekvarterets boere og erhvervsdrivende kan låne og bruge fællesarealer til lokale arrangementer og kulturelle initiativer direkte via grundejerforeningen.

Grundejerforeningens bestyrelse, medlemmer og referater fra bestyrelsesmøder

 • E/F Sandkaj No.1
 • Kanonhuset ApS
 • Ejendomsselskabet Sandkajen
 • E/F Havnekanten
 • E/F Antwerpengade
 • E/F Århusgade
 • E/F Havnehuset
 • E/F Provianthuset
 • E/F Frihavnstårnet
 • Ejd. Selskabet Portland Towers P/S
 • E/F Harbour Park
 • P/S Ejendomsselskabet Fortkaj
 • E/F Kronløbshuset
 • G/F Frikvarteret
 • E/F The Silo
 • Nordhavn P/S
 • Billedvej Aps
 • E/F Helsinkigade 22-28
 • NSF II Umeus Nordhavn II APs
 • Boligselskabet Domea København
 • E/F Riffelsyndikatet
 • PFA

Indstillinger til bestyrelsen for GF ÅGK

Skabelon for indstillinger til grundejerforeningens bestyrelse: Indstillingsskabelon

Denne downloades, udfyldes og fremsendes via kontaktformularen. GFS sørger for at indstillingen formidles videre til bestyrelsen for GF Århusgadekvarteret, som vil behandle indkomne indstillinger vedr. Århusgadekvarteret. Indstillingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før et bestyrelsesmøde. Mødedatoerne finder du i kalenderen.

G/F Århusgadekvarterets CVR-nummer: 35173234