Kontakt

Tag kontakt

Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ideer til aktiviteter og projekter – eller ønsker at vide mere om området. Udfyld venligst formularen på denne side.

Kontaktformular

Ofte stillede spørgsmål

En grundejerforening er en sammenslutning af ejerforeninger i et specifikt område – for eksempel Århusgadekvarteret. Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse som varetager områdets interesser. Bestyrelsen nedsættes på den årlige generalforsamling og består af 4-7 repræsentanter.

GFS er et sekretariat som varetager alle grundejerforeningerne i Nordhavns fælles interesser. Ved at samle forskellige drifts- og udviklingsopgaver i et sekretariat sikres de bedste og mest effektive løsninger, hvilket i sidste ende er til gavn for den enkelte beboer.

By & Havn er et byudviklingsselskab som står for udviklingen af Nordhavn, grundsalg og infrastruktur. Når et område er færdigetableret, overdrages fællesarealerne til grundejerforeningen i det pågældende område. Efter overdragelsen er det grundejerforeningen, der skal stå for drift og vedligehold af arealerne – med hjælp fra GFS.

Københavns Kommune er øverste myndighed i udviklingen af byen. Anlægsprojekter skal altid godkendes af kommunen, som også udarbejder lokalplaner for alle områder. Derudover står kommunen for bl.a. drift og vedligehold af offentlige veje, affaldshåndtering, daginstitutioner og skoler.

Grundeejerforeningen Århusgadekvarteret har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af Århusgadekvarteret. GFS bistår grundejerforeningen med at løse disse opgaver.

Hvis du er interesseret i at flytte til Nordhavn, kan du kontakte ejendomsmæglerne i området. Hvis du gerne vil starte med et overblik over området, kan du orientere dig på By & Havns hjemmeside: http://www.nordhavnen.dk/bo+i+nordhavnen.aspx.

For at sikre en bæredygtig udvikling af detailhandlen i Århusgadekvarteret, har By & Havn sammen med NREP stiftet selskabet Nordhavn P/S, som står for en samlet udvikling af butikslivet i Nordhavn.

Der findes en handelsforening i Århusgadekvarteret. Læs mere på https://www.aarhusgadekvarteret.dk/

Gode idéer er altid velkomne! Du kan kontakte GFS via kontaktformularen https://gfsnordhavn.dk/kontakt/

Beskriv gerne din idé i henvendelsen, så vi ved hvad det drejer sig om, når vi kontakter dig.

Du kan kontakte GFS ved at sende din eventbeskrivelse via kontaktformularen, så hører du fra os. Du kan læse om de forskellige byrum i Århusgadekvarteret, og reglerne for benyttelse af dem, her: https://gfsnordhavn.dk/byrum-og-faciliteter/

Det kommer an på spørgsmålet. Det er By & Havn, som udvikler Århusgadekvarteret. Men Grundejerforeningen råder over opholdsarealer, står for vedligeholdelse osv. Du er under alle omstændigheder velkommen til at benytte kontaktformularen ovenfor. Medarbejderne i sekretariatet vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.