Ny bestyrelse i GF Århusgadekvarteret

Ny bestyrelse i GF Århusgadekvarteret

af GFS Nordhavn |28. februar 2020 | Århusgadekvarteret nyt

På generalforsamlingen i GF Århusgadekvarteret onsdag d.26.2.20, blev der valgt en ny bestyrelse til at varetage grundejerforeningens forpligtigelser.

Bestyrelsen består af:

Helle Hönig (Formand) – GF frikvarteret

Lis Lyngbjerg (Næstformand) – Sandkaj No1

Mads Birkedahl Dehlbæk – Nordhavn P/S

Brian Petersen – E/F Habour Park

Niels Heidtmann – PFA

Ove Dahl Kristensen – E/F Frihavnstårnet

Elisabeth Lihn Wolff – By & Havn

Suppleanter

Emil Hahn Pedersen – E/F Kronløbshuset

Thomas Sondrup – E/F The Silo

Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at takke to afgående bestyrelsesmedlemmer Charlotte Danielsen og Thomas Anfinn Joensen for deres store engagement i bestyrelsen gennem de sidste mange år.

Del dette indlæg: