Nyheder

Driften i Nordhavn fortsætter som normalt

af GFS Nordhavn |16. marts 2020 |0 Kommentar(er) | Generelt, Nordhavn nyt

Den daglige drift i Nordhavn forventes ikke at blive påvirket af de nuværende omstændigheder afledt af Covid-19 virus.

GFS arbejder ligeledes som normalt og kan kontaktes via kontaktformularen under “Kontakt”.

Nordhavn har fået nyt reparationsværksted

af GFS Nordhavn |5. marts 2020 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Onsdag d. 4. marts åbnede Nordhavns nye værksted, hvor beboere og besøgende kan komme og reparere møbler, cykler eller andre ødelagte sager. Reparationsværkstedet er en del af Nordhavn Nærgenbrugsstation, og drives af Københavns Kommune.

Som en del af initiativet afholdes fire gratis cykelreparationworkshops i løbet af foråret. Læs meget mere her, hvor du også kan finde Nærgenbrugsstationens åbningstider.

Ny bestyrelse i GF Århusgadekvarteret

af GFS Nordhavn |28. februar 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

På generalforsamlingen i GF Århusgadekvarteret onsdag d.26.2.20, blev der valgt en ny bestyrelse til at varetage grundejerforeningens forpligtigelser.

Bestyrelsen består af:

Helle Hönig (Formand) – GF frikvarteret

Lis Lyngbjerg (Næstformand) – Sandkaj No1

Mads Birkedahl Dehlbæk – Nordhavn P/S

Brian Petersen – E/F Habour Park

Niels Heidtmann – PFA

Ove Dahl Kristensen – E/F Frihavnstårnet

Elisabeth Lihn Wolff – By & Havn

Suppleanter

Emil Hahn Pedersen – E/F Kronløbshuset

Thomas Sondrup – E/F The Silo

Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til at takke to afgående bestyrelsesmedlemmer Charlotte Danielsen og Thomas Anfinn Joensen for deres store engagement i bestyrelsen gennem de sidste mange år.

Grundejerforeningen vil gerne bidrage til indkøb af tønder, slik, sjov og spas til et fastelavnarrangement

af GFS Nordhavn |21. januar 2020 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Har du lyst til at arrangere et fastelavnarrangement for områdets børn, så vil grundejerforeningen i Århusgadekvarteret gerne give økonomisk støtte til indkøb af tønder, slik, underholdning mm. Grundejerforeningen har øremærket 5.000 kr. til en fastelavnsfest i kvarteret, men mangler nogle ildsjæle, der gider stå for planlægning og afviklingen.

Grundejerforeningssekretariatet kan kontaktes for nærmere information info@gfsnordhavn.dk.

Vil du arrangere fastelavn i Århusgadekvarteret?

af GFS Nordhavn |3. december 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret er rigtig glad for alle de gode ideer og initiativer, som I beboere har. For nylig var der et rigtig vellykket Halloween-arrangement i Århusgadekvarteret, som var arrangeret af lokale beboere og støttet økonomisk af grundejerforeningen. Grundejerforeningen vil gerne blive ved med at støtte sådanne initiativer i området, så hvis du har lyst til at arrangere fastelavn eller en anden aktivitet for områdets beboere, opfordrer vi dig til at søge støtte hos grundejerforeningen. Grundejerforeningen kan både hjælpe med økonomisk støtte og med at promovere arrangementer gennem grundejerforeningssekretariatet. Du er altid velkommen til at skrive til GFS Nordhavn på: info@gfsnordhavn.dk.

Derudover opfordrer vi dig til at tilmelde dig GFS Nordhavns nyhedsbrev, hvor vi løbende skriver om aktiviteter i Århusgadekvarteret og nyt fra grundejerforeningens bestyrelse. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Grundejerforeningen har ændret placeringen af fire Københavnerbænke

af GFS Nordhavn |29. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Som den opmærksomme borger måske har bemærket, er nogle af de nye Københavnerbænke blevet rykket. I september besluttede bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret, at enkelte af de nye Københavnerbænkene i området var placeret uhensigtsmæssigt og derfor skulle replaceres. Nedenfor kan du orientere dig om, hvor de fire Københavnerbænke er blevet rykket til:

  • Københavnerbænken ved STAY Seaport: bænken er blevet nedtaget, fordi den var for lang i forhold til bedet. Bænken bliver udskiftet med en kortere version.
  • Københavnerbænken foran Bar Uno: bænken er flyttet, fordi den stod på et skævt stykke af Sandkaj. Bænken er rykket hen på Göteborg Plads.
  • Københavnerbænken ved Legehavet (Bilbaogade og Antwerpengade): bænken er flyttet, da den var placeret bag legepladsens siddeplinte. Bænken er rykket ind på Legehavet.
  • Københavnerbænken ved Tingstedet: bænken står stadig ved Tingstedet, men den står nu mere hensigtsmæssigt i forhold til kunstværket Nordpilen.

Århusgadekvarteret lyser op i vintermånederne

af GFS Nordhavn |24. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret vil gerne videreføre den gode tradition med vinterbelysning i Århusgadekvarteret. I år kommer der til at være belysning i træerne langs Sandkaj og i lommeskoven ved Antwerpengade. Træerne tændes i slutningen af november. Hvis I beboere er interesserede i at stå for et mindre arrangement i forbindelse med tændingen af vinterbelysningen, er i velkomne til at skrive til grundejerforeningssekretariatet på: info@gfsnordhavn.dk.

150 gratis lyskæder til Århusgadekvarterets beboere:

Sidste år indkøbte GF Århusgadekvarteret 100 lyskæder, som blev givet gratis til områdets beboere. På grund af den store efterspørgsel og den hygge, som lyskæderne skabte på områdets altaner, har bestyrelsen valgt at indkøbe yderligere 150 lyskæder i år. Igen kan I beboere i Århusgadekvarteret hente en gratis lyskæde, som I kan hænge på jeres altan. Lyskæderne kan afhentes i By & Havns udstilling Himmel & hav! i The Silo på følgende dage:

Lørdag den 26. oktober: kl. 10:00 – 18:00

Tirsdag den 5. november: kl. 16:00 – 18:00

Tirsdag den 12. november: kl. 16:00 – 18:00

Lørdag den 30. november: kl. 10:00 – 18:00

For at få udleveret en lyskæde, skal I bare møde op og notere jeres navn og adresse. Det vil være først-til-mølle-princip, så hold øje med facebooksiden GFS Nordhavn, hvor vi skriver ud, hvis der kommer flere afhentningsdage og når alle lyskæderne er hentet. Vi opfordrer til, at jer beboere, der hentede en lyskæde sidste år, lader dem, der ikke nåede at få en lyskæde sidste år komme først. På den måde kan vi få så mange pyntede altaner som muligt. Vi glæder os til at se jeres flotte altaner og skabe den hyggelige vinterstemning i Århusgadekvarteret sammen med jer beboere.

Nye koste og mere sand til Legehavet

af GFS Nordhavn |4. oktober 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

På lokale beboeres opfordring besluttede bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret ved sidste bestyrelsesmøde at indkøbe nyt sand til at fylde i hullerne på legepladsen Legehavet. De mange legende børn og vejret gør dog, at sandet med tiden flyttes rundt på legepladsen. Derfor har bestyrelsen indkøbt koste til både store og små, som er til rådighed på legepladsen.

Bestyrelsen håber, at I beboere vil hjælpe med at passe godt på disse materialer, og at I har lyst til at gå en tur med kostene sammen med jeres børn og børnebørn, når I leger i Legehavet. God fornøjelse!

Kulturhavn Festival og PFA Harbour Run kommer til Nordhavn

af GFS Nordhavn |22. august 2019 |0 Kommentar(er) | Generelt

Den 23.-25. august afholdes Kulturhavn Festival, hvor en lang række foreninger, kulturelle aktører og frivillige er med til at skabe aktiviteter langs Københavns havn. En del af disse aktiviteter finder sted i Nordhavn, særligt på Göteborg Plads i tidsrummet fredag kl. 16-22, lørdag kl. 10-22 og søndag kl. 10-19:30. Det fulde program kan findes på Kulturhavn Festivals hjemmeside her.

Søndag den 25. august kl. 10-12 afholdes motionsløbet PFA Harbour Run. Der bliver ikke spærret veje af i forbindelse med løbet. Der kan dog opstå ventetid, når man skal ind og ud af kvarteret, da der er 2.400 børn og voksne, der deltager i løbet. Motionsløbet består af tre ruter på henholdvis 2 km, 5 km og 10 km. Du kan se løbets tre ruter herunder og læse mere om PFA Harbour Run her. God festival!

2 km/børneløb
5 km
10 km

Nu kan vi hjælpe hinanden med at holde Århusgadekvarteret rent

af GFS Nordhavn |16. august 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Århusgadekvarteret får nye materialer til affaldsindsamlinger


Ved sidste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Århusgadekvarteret besluttede bestyrelsen, at den gerne vil støtte op om de lokale initiativer om affaldsindsamlinger. Der har tidligere været stor succes med at udlevere gribetænger til aktive beboere, der samler affald i området, og der er allerede 20 gribetænger i omløb. Grundejerforeningen har nu indkøbt yderligere 20 gribetænger, 20 sæt handsker og en masse ruller plastiksække, som beboerne i området kan låne til en gåtur i området.

Grundejerforeningen har indgået en aftale med Nærgenbrugsstationen Nordhavn, så disse nyindkøbte materialer til affaldsindsamlinger er tilgængelige for alle områdets beboere. Materialerne kan lånes og afleveres tilbage hos nærgenbrugsstationen inden for dens åbningstider:


Onsdag og fredag kl. 12:00 – 18:00

Søndag kl. 10:00 – 16:00


Hvis du ønsker at arrangere en større affaldsindsamling, opfordrer vi til, at du kontakter grundejerforeningssekretariatet på info@gfsnordhavn.dk, så kan vi hjælpe med at sprede budskabet.


Bestyrelsen i grundejerforeningen håber, at I beboere tager godt imod dette initiativ og har lyst til at hjælpe hinanden med at passe på materialerne og holde Århusgadekvarteret pænt og rent.