Nyheder

Kom til Skt. Hans i Nordhavn den 23. juni

af GFS Nordhavn |11. juni 2019 |0 Kommentar(er) | Generelt

Sæt kryds i kalenderen søndag den 23. juni, hvor grundejerforeningen Århusgadekvarteret, Kajakklubben Nordhavn og Buvette Nordhavn inviterer til et hyggeligt Skt. Hans arrangement ved Sandkaj.

Kajakklubben Nordhavn står for bålet, som kommer til at ligge ude i Nordbassinet. Derudover vil der være en række aktiviteter arrangeret af Kajakklubben Nordhavn og Buvette Nordhavn.

Følg med her på hjemmesiden og på Grundejerforeningssekretariatets facebookside, hvor aftenens program lægges op snarest.

Vi håber, at du vil tage din familie, naboer og venner under armen, så vi sammen kan videreføre den gode tradition med at fejre Skt. Hans i Nordhavn.

Bidrag til Skt. Hans aften i Nordhavn

af GFS Nordhavn |24. maj 2019 |0 Kommentar(er) | Generelt

Kære beboere i Nordhavn

Skt. Hans nærmer sig og grundejerforening Århusgadekvarteret ønsker at videreføre den gode tradition med bål, taler og fællesskab Skt. Hans aften. En tradition der blev startet op for nogle år siden af Kultur Ø.

Der er mulighed for at have et bål i Nordbassinet, hvis altså vejret tillader det, og aktiviteter på Sandkaj Brygge. Tidligere har søspejderne hjulpet med at få gang i bålet og Kultur Ø har stået for planlægning af aktiviteter på land. Desværre har hverken spejdere eller Kultur Ø mulighed for at hjælpe til i år.

 

Er der nogen beboere, som gerne vil hjælpe med at få stablet et arrangement på benene, og som har erfaring med bål på vand? Så har I chancen for, at  bidrage til planlægning af et Skt. Hans arrangement i samarbejde med grundejerforeningen Århusgadekvarteret og grundejerforeningssekretariatet Nordhavn.

 

I kan kontakte Julie fra grundejerforeningssekretariatet på info@gfsnordhavn.dk

Kom og mød din betjent – NY DATO

af GFS Nordhavn |29. april 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Kom og mød din lokale betjent den 13. juni

Kom og mød din lokale betjent

GFS Nordhavn og Politiet inviterer til et gå-hjem-møde, hvor du som beboer i Nordhavn kan møde to af dine lokale politibetjente. Der vil være mulighed for at høre mere om politiets arbejde i Nordhavn og blive klogere på, hvornår og hvordan du kontakter politiet.

Mødet afholdes torsdag den 13. juni kl. 17-18 i Havnekulturkontoret, Århusgade 126. Du kan tilmelde dig ved at skrive til os på: info@gfsnordhavn.dk

Vi glæder os til at se dig til ’Mød din betjent’ i Nordhavn.

Sommerberedskabet rulles ud

af GFS Nordhavn |24. april 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Sommerberedskabet i Århusgadekvateret er startet

 

Foråret er kommet og sommeren er på vej. Dette ses tydeligt i Århusgadekvarteret, hvor de varmere og længere dage tiltrækker mange mennesker, der ønsker at bruge områdets offentlige arealer. Vi er glade for, at både beboerne i Århusgadekvarteret og de mange besøgende har lyst til at nyde sommeren i området, men det sætter også højere krav til driften.

Derfor er områdets sommerberedskab startet. Sommerberedskabet indebærer flere skraldespande, især langs Sandkaj, der tømmes hyppigt for at kunne håndtere den større mængde affald i sommerperioden. Derudover vil der igen i år sættes midlertidige sæsontoiletter op ude på spidsen af Sandkaj bag de blå containere. Sæsontoiletterne kommer op den 1. maj. Det Flydende Foreningshus, som forventes at stå klar fra midt august, kommer også til at indeholde et offentligt toilet.

Hvis du har spørgsmål til sommerberedskabet eller Grundejerforeningens arealer, er du altid velkommen til at kontakte os via spørgefunktionen, som du finder her.

Midlertidig fodboldbane

af GFS Nordhavn |8. marts 2019 |0 Kommentar(er) | Århusgadekvarteret nyt

Midlertidig fodboldbane på vej til Århusgadekvarteret 

 

Vinteren er officielt slut, og foråret er kommet. Det indbyder til udendørs aktiviteter, og boldspil med naboerne kan snart være en af dem.

Som annonceret i Nordhavn Avis, arbejder Kultur Ø, Nordhavn IF og FC Nordhavn på at etablere en midlertidig fodboldbane på det tomme byggefelt (1.27), ved siden af Kronløbshuset.

Byggefeltet er udlånt af By & Havn, frem til det kommende byggeri påbegyndes i slutningen af maj. 

Du kan læse mere om Nordhavns fodboldklub FC Nordhavn på klubbens hjemmeside www.fcnordhavn.dk, og eventuelle spørgsmål til fodboldbanen kan rettes til kontakt@fcnordhavn.dk eller til Henrik Schiermacher på tlf. 40 53 88 42. 

Generalforsamling 2019 afholdt

af GFS Nordhavn |8. marts 2019 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret har afholdt generalforsamling

 

Tirsdag d. 26-02-2019 afholdt bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret generalforsamling i Havnekulturkontorets lokaler. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlagt, årsrapporten godkendt og fordelingsnøglen fastsat for det kommende regnskabsår. Derudover blev forskellige andre emner drøftet, og en ny bestyrelse valgt. 

Efter en god generalforsamling med et fint fremmøde, har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig, og er klar til at tage fat på det kommende års bestyrelsesarbejde. 

 

Bestyrelsen består af:

Nicolai Irminger Axholm, By & Havn, formand

Helle Hönig, G/F Frikvarteret, næstformand

Elisabeth Wolff, By & Havn 

Mads Birkedahl Dehlbæk, Nordhavn P/S 

Brian Petersen, E/F Harbourpark

Thomas Anfinn Joensen, Portland Towers P/S

Charlotte Danielsen, E/F Kronløbshuset

Allen Jellas Skåning, E/F Frihavnstårnet, suppleant

Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj nr. 1., suppleant 

 

sport og aktiviteter nordhavn

Velkommen til GFS’ hjemmeside

af GFS Nordhavn |13. februar 2019 |0 Kommentar(er) | Nordhavn nyt

Velkommen til grundejerforeningssekretariatet Nordhavns nye hjemmeside. På denne side, og i daglig tale er grundejerforeningssekretariatet forkortet GFS, for nemhedens skyld.

Hjemmesiden har til formål  dels at formidle GFS’ arbejde og nyt fra Nordhavn, og dels at invitere jer beboere i Nordhavn til at deltage i udviklingen og aktiveringen af området.

 

GFS’ primære opgaver er at understøtte en god og stabil drift af grundejerforeningernes områder og bidrage til en spændende udvikling af livet i områderne. Derfor har vi brug for alle de input, vi kan få – både hvad angår den daglige drift og ideer til nye kultur- og bylivsprojekter.

 

Vi opfordrer derfor jer beboere til at benytte jer af muligheden for at sætte præg på  området og vi håber, at høre fra jer. I er også meget velkommen til at stille spørgsmål til sekretariatet.  GFS kan kontaktes her

 

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan sekretariatet arbejder og er organiseret, kan du læse om opbygningen her. Her kan du også finde eksempler på, hvilken type opgaver GFS varetager, og hvem der sidder i sekretariatet.

 

Har du forslag til nyttige elementer på hjemmesiden eller feedback på, hvordan siden fungerer, er du meget velkommen til at sende os dine input.

Særlige sæsontiltag

af GFS Nordhavn |13. februar 2019 |0 Kommentar(er) | Generelt

Den travle sommer 2018 understregede for alvor, at Nordhavn er kommet på Københavnernerkortet. Rigtig mange lagde vejen forbi de nye faciliteter i Nordhavn. De mange besøgende tydeliggjorde, at der er behov for at kunne justere driftsindsatsen, når der er i perioder er spidsbelastning.

 

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret har derfor godkendt et driftsbudget for 2019, som giver mulighed for periodiske ekstra tømninger af skraldespande og oprydning.

 

By & Havn har fortsat stort fokus på området. By & Havn har meldt ud, at de ligeledes arbejder med et sommerberedskab, som bl.a. består i muligheden for at etablere sæsontoiletter, når behovet opstår. Sæsontoiletterne kan som del af sommerberedskabet opsættes, også når de første offentlige toiletter er etablerede. Det første offentlige toilet etableres som en del af Det Flydende Aktivitetshus og forventes klar til efteråret.