Organisering af grundejerforeningssekretariatet

Grundejerforeningssekretariatet er etableret af By & Havn og har til formål at bistå grundejerforeningerne i Nordhavn med drift, vedligehold og udvikling af deres bykvarterer. I en opstartsperiode vil sekretariatet være fysisk placeret hos By & Havn på Nordre Toldbod 7. Når sekretariatet er tilstrækkeligt bæredygtigt, vil det fungere som et selvstændigt sekretariat med base i Nordhavn.

 

Grundejerforeningssekretariatet Nordhavns overordnede formål er at servicere Nordhavns grundejerforeninger og deres medlemmer. Sekretariatet varetager opgaver for grundejerforeningerne i form af:

  • Bestyrelseshåndtering
  • Assistance til drift, vedligeholdelse og udvikling af grundejerforeningernes arealer
  • Administration og aftaleindgåelse med eksterne leverandører
  • Iværksættelse af bylivsfremmende- og netværksskabende aktiviteter mv.

 

Grundejerforeningssekretariatet er i gang med at etablere et Kultur- og Bylivsudvalg for at skabe de bedst mulige forudsætninger for en levende bydel.